ARCHITEKTURA - ARCHITEKTONICKÉ NÁVRHY VŠECH DRUHŮ STAVEB

ARCHITECTURE - ARCHITECTURAL DESIGNS OF ALL KINDS OF BUILDINGS

INTERIÉROVÝ DESIGN - DETAILNÍ NÁVRHY INTERIÉRŮ VŠECH DRUHŮ STAVEB

INTERIOR DESIGN - DETAILED INTERIOR DESIGN OF ALL KINDS OF BUILDINGS

PROJEKCE A INŽENÝRING - ZAJIŠTĚNÍ VŠECH STUPŇŮ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A ZASTOUPENÍ KLIENTA PŘI VŠECH FÁZÍCH PROJEDNÁVÁNÍ

DESIGN & ENGINEERING - ENSURING ALL PHASES OF PROJECT DOCUMENTATION AND REPRESENTATION OF CLIENT IN DEALING AT ALL STAGES OF THE DISCUSSION

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI - POMOC PŘI VÝBĚRU DODAVATELŮ A KONTROLE JEJICH NABÍDEK I DODÁVEK (AUTORSKÉ DOZORY)

IMPLEMENTATION COOPERATION - ASSISTANCE IN SELECTING SUPPLIERS AND CONTROLLING THEIR OFFERS AND DELIVERIES