O nás

ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR

JSME ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR ZABÝVAJÍCÍ SE PŘEDEVŠÍM INDIVIDUÁLNÍ VÝSTAVBOU ŠITOU KLIENTOVI NA MÍRU. POMÁHÁME NEJEN S NÁVRHEM, ALE I S TVORBOU STAVEBNÍHO PROGRAMU KLIENTA. SNAŽÍME SE ROZŠIŘOVAT JEHO ARCHITEKTONICKÉ OBZORY A UKAZOVAT I NESTANDARDNÍ SMĚRY ŘEŠENÍ.

SEZNÁMENÍ SE SE ZÁMĚREM KLIENTA A POCHOPENÍ JEHO POTŘEB A ZPŮSOBU FUNGOVÁNÍ VNÍMÁME JAKO JEDNU Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH FÁZÍ PROCESU NÁVRHU. PODSTATNÁ JE PRO NÁS DŮVĚRA KLIENTA.

FUNKČNOST UŽÍVANÝCH PROSTOR BEREME JAKO NEZBYTNOU PODMÍNKU, ABY NAVRŽENÝ DESIGN JEJICH UŽIVATELŮM PŘINÁŠEL RADOST.

SNAŽÍME SE PROVÉST KLIENTA CELÝM PROCESEM OD NÁVRHU AŽ PO DOKONČENÍ DÍLA A POSKYTNOUT MU VE VŠECH FÁZÍCH PODPORU, JAKOU POTŘEBUJE A VYŽADUJE. ZE ZKUŠENOSTI VÍME, ŽE NA ZÁKLADĚ STEJNÉHO PROJEKTU MOHOU VZNIKNOUT KVALITATIVNĚ ZCELA ODLIŠNÉ REALIZACE.